Çocuğunuzdan mesaj var !

1- Bana  su  getirtmeyin,  siz de bana su getirmeyin. Aramızda  hizmetçi  yok. Herkes  kendi  işini  yapsın. Evde   küçük  yaşta iş  gücü  kullanmaya  ve  sevgi  istismarına son.

2- Hata  yapmama  izin  verin  ki,  gerçekten  hata  ise  sonuçlarını  görüp  ders  alayım.Hata  değilse  siz  ders  alın.
3- Her  istediğimi  bana  almayın. Size  karşılıksız kimse  bir şey  vermiyor. Her  şeyin  bir  çalışma karşılığında  elde  edileceğini  öğrenmemize  izin  verin. Sonuçlar  çalışmanın  ürünüdür.
4- Benim  özgürlüğüm  sizin  özgürlüğünüzdür. Bir  yere  gitmek  istediğimde  beni  bırakın. Bana  kaçta  döneceğimi  değil,  ilkeler  söyleyin. İyi  insanlarla  birlikte  ol  ve  kendini  koru  gibi  bir  söz  benim  için  saat  kaçta  döneceğimden  daha  anlamlı  ve  yararlı. Yoksa  ben  yapacağımı  gündüz  gözü  de  yaparım.
5- Okulun  amacı  öğrenmektir. Derslerden  kaç  aldığım  değil ,  bir  şeyler  öğrenip  öğrenmediğime  bakın. Beni  yarın  yaşamda  ayakta  tutacak  olan  aldığım  notlar  değil   öğrendiklerim  olacaktır.
6- Benimle  ilgili  fikirleriniz  elbette  var.  Ama  arada  benim  ne  düşündüğümü,  ne  hissettiğimi  sorun,  gerçekten  dinleyin. Aramızda  ki  sorunların  çoğu  iletişimsizlikten  kaynaklanıyor. Konuşmak   kadar  dinlemeyi de  öğrenelim.
7- Ben  dürüst  olmak  istiyorum. Beni  yalan  söylemek  zorunda  bırakmayın. Size  yalan  söylemeye  başlarsam;  bazen bilmeniz  gerekenleri  de   öğrenemeyeceksiniz.
8- Söylediklerinize  karşı  çıktığımda   size  değil,  söylediklerinize  karşı  çıkıyorum. Siz  de  bana  değil ,  söylediklerime  karşı  çıkın. Kelimeler  incilmez,  ama  bizler  inciniriz.  Yani  ” sen  aptalsın”  değil.”  Bu  söyleğin  fikir  güzel  değil”  diyelim  birbirimize.
9- Toplum  içinde  gurur  duycağınız  bir  şey  olmam,  sizin  bana   bir  birey  gibi  davranmanıza  bağlı.
10- Sizden  beklediğim  şey  tek  başına  sevgi  değil,  aynı  zamanda  saygı. Küçüklerime  sevgi,  büyüklerime  saygı  hikayesi  geçen  yüzyılda  kaldı. Benden  saygı  istiyorsanız  bende  sizden  saygı  istiyorum.
0

No Comments Yet.

Leave a Reply